برچسب: اسپم

تهدیدات وب چه چیزهایی هستند؟ 1

تهدیدات وب چه چیزهایی هستند؟

مجرمان سایبری هر روز بین 25000 تا 40000 سایت اینترنتی قانونی را هک می کنند. وقتی کاربران شما از یکی از این سایت ها بازدید می کنند، بوسیله مالور که دزد اطلاعات و منابع مصرف محاسباتی است، می توانند آلوده شوند.