برچسب: شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI چیست ؟ 0

شاخص های کلیدی عملکرد یا KPI چیست ؟

شاخص های کلیدی عملکرد (key performance indicators) یا به اختصار (KPI) معیارهای تجاری هستند که توسط مدیران شرکت و سایر مدیران برای ردیابی و تجزیه و تحلیل عواملی که برای موفقیت یک سازمان حیاتی...