شروع با لینوکس

دستورات کاربردی اپراتور لینوکس

دستورات کاربردی اپراتور لینوکس

برای اینکه قادر به کار کردن با بخش های گوناگون سیستم باشید٬ لازم است بدانید که چگونه در اطراف سیستم حرکت کنید! در این بخش به دستورهای پایه نگاه می کنیم. برای مدیریت فایل ها و دایرکتوری ها در لینوکس