برچسب: ChatGPT

نحوه استفاده از ChatGPT-4 0

نحوه استفاده از ChatGPT-4

ChatGPT-4 رسما ارائه شده است، و شایعات طولانی در مورد بهبود آن در مهارت های زبانی فوق العاده چشمگیر ChatGPT OpenAI را تایید می کند. OpenAI آن را “پیشرفته ترین سیستم شرکت، تولید پاسخ...

ChatGPT چیست ؟ 0

ChatGPT چیست ؟

ChatGPT یک ربات هوش مصنوعی قدرتمند است که توسط OpenAI توسعه یافته است. سازندگان آن آلتمن، ماسک و دیگر سرمایه گذاران در دره سیلیکون ولی در سال 2015 یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی هوش مصنوعی...