برچسب: Google Bard AI

ChatGPT چیست ؟ 0

ChatGPT چیست ؟

ChatGPT یک ربات هوش مصنوعی قدرتمند است که توسط OpenAI توسعه یافته است. سازندگان آن آلتمن، ماسک و دیگر سرمایه گذاران در دره سیلیکون ولی در سال 2015 یک سازمان غیرانتفاعی تحقیقاتی هوش مصنوعی...