برچسب: iFrame

تهدیدات وب چه چیزهایی هستند؟ 1

تهدیدات وب چه چیزهایی هستند؟

تهدیدات وب در حال حاضر کانال مورد علاقه مجرمان سایبری است. با میلیون ها وب سایت که در دسترس آنها است، وب یک زمین بازی برای مجرمان اینترنتی است. تهدیدات وب چه چیزهایی هستند؟...